SELECT LANGUAGE

VİZE MÜRACAATI


Vize Müracaatına Gidenlere Tavsiyeler


* Vize başvurusuna giderken dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan birisi giyimdir.


Konsolosluklar o ülkenin resmi kurumları olup, konsolosluk görevlileri de o ülkenin temsilcileridir, bu nedenle dış görünüşünüze vereceğiniz önem aynı zamanda onlar için kendilerine verilen saygıyı da göstermektedir.


Herhangi bir ülke konsolosluğuna vize başvurusu için gittiğinizde bir iş görüşmesine ya da önemli bir toplantıya giderken göstermiş olduğunuz önemi göstermeli, mümkün olduğunda şık, temiz ve düzenli giyinmelisiniz. Bazı durumlarda görevli, evraklarınızı incelemeden dış görünüşünüze bakıp bir kaç soru sorarak bir değerlendirme yapabilir.


* Konsolosluk görevlisi başvurunuzu değerlendirirken, Türkiye' deki sosyal ve ekonomik durumunuz, ülkelerine gidiş nedenleriniz, kalmayı planladığınız süre, döndüğünüzde ne yapmak istediğiniz, daha önceki seyahatleriniz, finans kaynaklarınız vb gibi bir çok konudaki durumunuzu öğrenmek üzere size bir çok soru soracaktır. Bu sorulara kısa net ve birbiriyle çelişmeyen cevaplar vermelisiniz. Görevli sizin özel durumunuza göre gerekli gördüğü soruları da sorar ve cevaplarınızı içinde bulunduğunuz şartlara göre değerlendirir. Bunun yanı sıra görevli değerlendirme yaparken Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da göz önüne alır.


* Cevaplarınızı veya itirazlarınızı keskin çıkışlarla değil, mümkün olduğunca nazik bir dilde ve uygun bir üslupta yapmalısınız.Vize alabilmek için finansal açıdan yeterli olmanızın yanı sıra Türkiye'de bulunan sosyal, ekonomik ve ailevi bağlarınızı da göstermeniz gerekmektedir. Bu sayede vize görevlisi sizin ülkelerinde kısa süre kaldıktan sonra Türkiye'ye geri döneceğinize ikna olacaktır.

KİMLER VİZE ALAMAZ?


Vizeyi Kesinlikle Alamayacak Durumda Olanlar


İlkokul veya ortaokul mezunu olmasına rağmen bir işte çalışanların , şirket ya da holding sahibi olmadıkları müddetçe ya da buna denk fazla sayıda yatırımları bulunmaması durumunda vize almaları imkansızdır diyebiliriz.Lise mezunu olup da herhangi bir işte çalışmamış ya da uzun süredir çalışmayanların, kendi ve ailevi finans durumları iyi değilse vize almaları maalesef söz konusu değildir.


Bu maddeler dışında vize için gerekli evrakları şu şekilde sıralayabiliriz :


* En az 6 ay geçerli pasaport.(Henüz pasaportu olmayanlar bulundukları il veya ilçe Emniyet Müdürlüğü, Pasaport Şubesi'ne 4 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanın aslı ve pasaport harç parası ile birlikte başvurmalıdırlar. Nüfus kütüğünüz başvuru yaptığınız ilçede ise 7 gün içerisinde, başka bir ilçede ise yaklaşık 20 gün içerisinde pasaportunuzu teslim alabilirsiniz.)
Eğer varsa eski pasaportlarınız

* 4 adet vesikalık fotoğrafınız ( Amerika vizesi için arka fon beyaz olmalı )

* Vize için gereken ücret, İngiltere için 35 GBP(Yeşil pasaporta vize ücreti almaz), Amerika için 100 USD (Dışbank'ın Amerikan Konsolosluğu hesabına yatırılması gerekmektedir), Avustralya için 315 AUD , Kanada için 3 aydan fazla öğrenci vizesi müracaatlarında 125 CAD - 3 ay ve 3 aydan az vize müracaatlarında 75 CAD 'dır. (Dışbank'ın Kanada Konsolosluğu hesabına yatırılması gerekmektedir.) ,Almanya için 50 DEM, Fransa için 655 FFR, İtalya için ücretsiz, İsviçre için 40 CHF, İspanya için 3,500 - 7,500 ESP ( kurs süresine göre ücret değişir)

* Türkiye'de en son mezun olduğunuz okulun diploma / mezuniyet belgesi ve transkript fotokopileri

* Gideceğiniz eğitim kuruluşundan kabul mektubu (Global Vizyon tarafından sağlanmaktadır)


* Yurtdışında kalacağınız süre içersinde geçiminizi karşılayabileceğinizi gösteren belgeler,

- Ailenizin ve sizin banka cüzdan fotokopileri ( hisse senedi, repo, vadeli hesap vb. )

- En az 3 ay evvelinden eğitim için ayırdığınız bütçenin hesaplarınızda bulunmuş olması gerekebilir.- Ailenizde çalışan fertlerin maaş bordroları veya iş sahibi iseler işyeri ile ilgili evraklar (Ticaret odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, kuruluş gazetesi) , emekli iseler emekli cüzdanları

- Tüm bu belgelerin fotokopisi yeterlidir.

- Tapu, araba ruhsatı ve kredi kartlarının fotokopisi. (Anne, baba ve kardeşler üzerine kayıtlı malvarlığı olabilir )

- Eğitim giderlerinize sponsor olacak firma ya da şahıs var ise durumunuzu açıklayan yazı ve sponsora ait banka hesap cüzdanı, ticaret odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopileri* Halen öğrenciliğiniz devam ediyor ise öğrenci belgeniz ve okuldan alacağınız izin belgesi

* Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

* Çalışıyorsanız; işyerinizden izinli olduğunuzu ve dönüşünüzde işinize devam edebileceğinizi gösterir mektup, son 3 ayın maaş bordrosu, son aylara ait sigorta bildirgesi, işe giriş bildirgesi

* İngilizce öğrenmek için bir dil kursuna gitmiş iseniz aldığınız sertifikanın fotokopisi, sertifika almadıysanız, kursa devam ettiğiniz tarihleri ve seviyenizi gösteren bir mektup

* Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı ve vukuatlı aile nüfus kütük kayıt örneği ( Kanada ve Avustralya müracaatları için )

* Hangi amaç için eğitim almak istediğinizi anlatan Niyet mektubu (Kanada ve İsviçre müracaatları için )

* Almanya ve İsviçre vize müracaatlarında ise ;

- Orada bulunduğunuz süre içersindeki masraflarınızın kimin tarafından karşılandığını açıklayan noter onaylı taahhütname / Garantör (kefillik) belgesi

- Türkiye'de oturan anne ve babanın muhtarlıktan ikamet belgeleri (ve bu belgelerin Almanca'ya tercüme ettirilmiş ve noter tasdiki yapılmış suretleri)

- İsviçre için bir İsviçre bankasında en az 18,000 CHF olduğunu gösteren dekont ve Türkiye' ye döneceğinizi belirten taahhütname,

Önemli not : konsoloslukların çoğu vize müracaatlarında tüm belgelerin asıllarını da görmek istemektedir.

İŞÇİ PASAPORTU


İşçi Meşruhatlı Pasaport


Yurtdışında geçimini temin ettiğini İş ve İşçi Bulma Kurumundan alacakları belge ile belgelendirenlere, umuma mahsus münferit pasaport almak için gerekli olan diğer belgeleri de ibraz etmeleri kaydıyla ilk iki yılı harçtan muaf "İşçi" meşruhatlı pasaport verilir. Aynı şekilde bu durumda olanların aileleri de bu tür pasaportu alabilir.Kaybolan PasaportlarAlınan pasaportun kaybolması halinde vakit geçirilmeden mahallin polismakamlarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Böylece kaybolan pasaportun, ilgisiz ve kötü niyetli kişilerce kullanımının önüne geçilmesi amacıyla hudut kapılarımızda bulunan bilgisayarlara kaydedilmesi sağlanacaktır. Kayıp pasaport için müracaat edilmemesi halinde ise, pasaport ilgisiz ve kötü niyetli kişilerce kullanılırken yakalandığında pasaportun gerçek sahibi de adli işleme konu olacaktır.Türkiye'ye Giriş ve ÇıkışTürkiye'ye giriş ve çıkışlar Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giriş ve çıkış kapılarından yapılır. Türkiye'ye giriş-çıkışta Hudut Kapısındaki görevlilere usulüne uygun düzenlenmiş, muteber bir pasaport ibraz edilmesi zorunludur. Öte yandan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerden Türk vatandaşlığı sabit olanlar Türkiye'ye kabul olunur. Ancak bunlardan pasaportsuz olanlar hakkında gerekli yasal işlem de yapılır. Vatandaş sınırdışı edilemez ve ülkeye girme hakkından yoksun bırakılamaz.Çift Uyruklu VatandaşlarımızÇift uyruklu vatandaşlarımız Türkiye'ye giriş-çıkışlarında ve Türkiye'de bulundukları süre içinde TC vatandaşı gibi işleme tabi tutulurlar. TC vatandaşlığını muhafaza edip de aynı zamanda başka bir Devlet Vatandaşı olanlar Türkiye'ye giriş ve çıkışlarında TC pasaportu ibraz etmek zorundadır. Ancak istemeleri halinde ikinci ülke pasaportlarına da giriş-çıkış damgası vurulabilir. Çift uyruklu vatandaşlarımıza Türkiye'ye girebilmeleri için vize verilmesi söz konusu değildir.

SEYAHAT ACENTALARI AÇMA


GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Ticaret Sicili Gazetesi a) Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi, b) Acentanın ünvanına ilişkin ticaret sicil gazetesi,

3- Sicil Kayıtları a) Gerçek kişilerde oda sicil kaydı, hacirli olunmadığına ve iflas edilmediğine ilişkin yazılar, b) Tüzel kişilerde ticaret sicili tasdiknamesi,

4- Başvuru sahiplerinin nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi ve imza sirküleri: Gerçek kişilerde; nüfus kayıt örneği, sabıka kaydının gösterir adli sicil belgesi, noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişilerde ise; temsile yetkili kişilerin nüfus kayıt örnekleri, adli sicil belgesi ve noterden onaylı imza sirküleri.

5- Sorumlu Müdür İçin İstenilen Belgeler: Sorumlu müdüre ait ingilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Arapça dillerinden birinden alınmış enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı veya sorumlu müdür rehber kokartına sahipse noter onaylı örneği, nüfus kayıt örneği, 2 yıl süre ile herhangi bir acentada çalıştığını gösterir belge, en az lise veya dengi okuldan mezun olduğunu gösterir öğrenim belgesi ve adli sicil belgesi istenir.

6- Enformasyon Memurları için İstenilen Belgeler: (A) Geçici, (A) ve (B) grubu seyahat acentalarında en az iki adet enformasyon memuru, (C) grubu seyahat acentalarında ise en az bir adet enformasyon memuru bulunması gerekmektedir. (C) Grubu seyahat acentalarında çalışan enformasyon memurunun enformasyon memurluğu başarı belgesi, diğer acentalarda ise enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı veya enformasyon memurları rehber kokartına sahipse noter onaylı örneği ve nüfus kayıt örneği istenir.

7- Tapu belgesi veya kira sözleşmesi,

8- SSK işe giriş bildirgesi veya döner bordrosu veya destekleme prim bordrosu,

9- Ünvan Taahhütnümesi: Bakanlığımızca gerekli görülmesi halinde acenta ünvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin, örneği Bakanlığımızdan temin edilebilecek noter onaylı taahhütnamedir.

10- Teminat mektubu ve bloke makbuzu: Herhangi bir bankadan alınan, başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilğin ve acenta ünvanının yer aldığı kesin ve süresiz teminat mektubu veya bloke makbuzudur. Teminat mektubu veya bloke makbutu miktarı; (A) geçici veya (A) grubu seyahat acentaları için 50 YTL, (B) grubu seyahat acentaları için 12.50 YTL, (C) grubu seyahat acentalır için 25 YTL ve bu acentaların şube açma talepleri için merkez teminatlarının yarısı kadardır.

11- Teminat mektubuna ilişkin taahhütname

12- Vekaletname

İŞLEM ADIMLARI

Seyahat acentası belgesi talebine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Bakanlığımıza iletilmek üzere TÜRSAB''ne verilir. Belge başvurusuna ilişkin TÜRSAB tarafından tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden belge başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Yapılan inceleme sonucu; talebin uygun görülmesi halinde, acenta mahallinde Bakanlık ve TÜRSAB tarafından denetim yapılır. Düzenlenen denetim raporlarının olumlu olması halinde, belge düzenlenmesi için makam onayı hazırlanır. Makam onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası belgesi başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Müdürlüğümüze gönderilir.Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Müdürlüğümüzden alınır.

BAŞVURU YERİ

1- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığı

2- Kültür ve Turizm Bakanlığı

SORU-CEVAP (1)


Soru
pasaport suresi gecmisken hem askerlik tecili hem pasaort uzatilmasi mumkunmudur eger mumkunse ne tur belgeler veya sartlar aranir
Cevap
Askerlik tecili ve pasaport süresi uzatma işlemleri için gereken belgeler ve aranan şartlar ilgili sayfalarımızda mevcuttur. Her ikisi için gereken belgeleri tamamlayıp, Konsolosluk Şubemize başvurabilirisiniz.

Soru
Turkiye'ye vize almanin sartlari nelerdir
Cevap
Lübnan vatandaşlarının Türkiye'ye vize alabilmeleri için gerekli koşullar aşağıda sunulmaktadır. - en az 6 ay geçerli pasaport - mesleğini gösterir bir yazı - 2 adet vesikalık fotoğraf - vize başvuru formunun eksiksiz doldurulması - var ise Türkiye'den gelen davet yazısı - Pasaportun fotoğraf ve kimlik bilgilerinin olduğu sayfanın fotokopisi - tek giriş vize harcı 55.000 Lübnan Lirasıdır

Soru
Vatandaşlık işlemlerinin tamamlanması yaklaşık ne kadar sürmektedir?
Cevap
Vatandaşlık işlemlerinin tamamlanması ortalama 1.5-2 yıl sürmektedir.

Soru
Ben 5 sene KKTC ogrenci olarak kalmaktayim ve ailemde burda KKTC vatandaşlıgı icin muracat dairesi ilgilenmiyor ne yapmam gerekir ? saygilar ...
Cevap
KKTC vatandaşlığını kazanmak için gerekli şartları taşıyor iseniz, ilgili KKTC makamına (sivil muhaceret) istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeniz gerekir. Bilginizi rica ederim.

Soru
iyi günler,benim sorum ? Kisi öldükten sonra esyalarinin Türkiyeye nakli icin nekadar zaman icerisinde konsoloslugunuza müracaat etmemiz gerekiyor ve ilgili formlari e.posta ile rica edebilirmiyim.
Cevap
Yurt dışında ölen bir kimsenin yurt dışındaki zati ve ev eşyaları ile bir adet kullanılmış otomobilinin Türkiye’de oturan veya Türkiye’ye kesin dönüş yapan varisleri tarafından Türkiye’ye ithalinde gümrük vergileri alınmamaktadır. Bunun için ; Mirasçıların Türkiye’de ikamet etmesi, ya da, yurt dışında yaşayan Türk uyruklu mirasçılarından an az birisinin Türkiye’ye kesin dönüş yapması gerekmektedir. Mirasçılardan bir kısmının Türkiye’de, bir kısmının Türkiye dışında yaşaması halinde, dışarıda yaşayan mirasçıların Türkiye’de yaşayan mirasçılara veraset ilamında belirlenen oranda kendilerine intikal edecek eşyayı, Türkiye’deki mirasçılara verdiğini gösterir konsolosluklardan alınacak bağış belgesini düzenlettirmeleri gerekir. Bu muafiyetten yararlanabilmek için intikal eden eşyanın veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide Türkiye’ye ithal edilmesi gerekmektedir. Ancak bu süre mücbir sebebin tevsiki koşuluna bağlı olarak gümrük idarelerince uzatılabilir. T.C.Berlin Başkonsolosluğu

Soru
Eş erkek oldugu durumda 1 ay icinde vatandasliga bas vurmak lazim ama ben bayanım,bayan oldugu takdirde degisiyor sanirim?cevaplarsaniz sevinirim...
Cevap
“Türk Vatandaşı İle Evlenme Nedeniyle Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına ve KKTC vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanmalarına İlişkin Yönetmelik”e göre, evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, en az üç yıldan beri evli olmaları ve evliliklerinin halihazırda devam ediyor olması kaydıyla yurt içinde ikamet ettiği yerin en büyük mülki idare amirliklerine, yurtdışında ise Türk Başkonsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. İyi çalışmalar dileriz. T.C. Abuja Büyükelçiliği

Soru
Türk vatandasligindan Bakanlar Kurulu Izni alarak bir baska ülke vatandasligini alan eski Türk vatandaslarinin da Pembe Kart ibraz etmek kaydiyla Türk Konsolosluklarinda vekaletname verebileceklerini duydum. Bu konuda bilgi rica ediyorum.
Cevap
Sanal Konsolosluk ilk aşamada, ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet sunma üzere hazırlandığı için bu konuya sayfalarımızda yer vermedik. İleride bu konuda da notlarımız olacak. Pembe kartınızla Konsolosluklarımızda vekaletname düzenleyebilirsiniz.

Soru
Isci statusunde muteakip askerlik ertelemesi yaptirmak istiyorum. Dilekcemin ekinde gondermem gereken belgeleri (fotokopi yada orjinal?) ogrenebilirmiyim?
Cevap
İşçi statüsünde askerlik ertelemesi için başvuru sırasında gerekli belgeler: Halen çalıştığını ve işe başlangıç tarihini belirten işveren tarafından imzalanmış, yeni tarihli yazı (Werkgeversverklaring) veya iş kontratının aslı ve bir adet fotokopisi Son maaş kağıdının aslı ve bir adet fotokopisi Süresi geçerli olan oturum kartı aslı ve önlü arkalı bir adet fotokopisi Varsa, süresi geçerli Hollanda pasaportu aslı, fotoğraflı ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların birer adet fotokopisi veya Hollanda pasaportu yerine kullanılan kimlik kartının aslı ve bir adet fotokopisi Nüfus Cüzdanı aslı ve önlü arkalı bir adet fotokopisi Türk pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfalarının birer adet fotokopisi Erteleme Formu gerekmektedir. Ancak şu anda Başkonsolosluğumuzda e-konsolosluk deneme aşamasındadır. En kısa sürede uygulama başlatılacaktır. Şimdilik şahsen müracaatınız gerekmektedir.

Soru
Merhabalar.Ben Mehmet..Benim soruma cevap bulamadim ve sizlere sormak istedim..Rusya'ya 3 aylik ticari vizeyle geldim ve askerligim bu esnada kacaga dustu ve askerligimi erteletmek icin bas vurdum fakat 1 yillik calisma izni ve vizesi gerekiyormus..1 yillik calisma iznim cikti fakat calisma vizesi almam icin Turkiye'ye girip cikmam lazim. asker kacagi oldugum icin Turkiyeye giremiyorum ne yapmaliyim?tesekurler..
Cevap
Uzun süreli çalışma vizenizi alıp, registrenizi de yaptırıp öyle başvurmanız, gerekiyor. Sınırdan geçişleriniz ile ilgili bir hizmetimiz yoktur. Kendi olanaklarınızla ölçmeniz gerekiyor. Saygılarımızla.

Soru
Washington egitim ateseliginin telefon numarasini ogrenmek istiyorum. ogrenci dosyasi actirmak icin. daha once konsolsoluga gelip numarayi sizden almistim ama yanlis numara verdiler galiba.yardimci olursaniz sevinirim,saygilar.
Cevap
Wasıngton Egıtım Ataselıgın numarası 1202-612-6810

SİLAH KULLANMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


· İmkan varsa göz ve kulaklarınızı, emniyet gözlükleri ve kulaklık kullanarak koruyunuz.

· Bir silahı kavramadan önce zihninizin açık ve zinde olduğundan emin olunuz. Ateş etmeden önce veya atış sırasında uyarıcı ilaç veya alkol kesinlikle almayınız.

· Kesinlikle yatarken elinizin erişebileceği yerde atışa hazır dolu bir silah bulundurmayınız.

· Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe, asla tetik parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.

· Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye doğru silahınızı asla doğrultmayınız. Her an istenilmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

· Silahınızı, doldururken veya boşaltırken asla sağa veya sola doğru yöneltmeyiniz, namlu her zaman ölü bir noktaya çevrili olmalıdır.

· Otomatik tabancaları boşaltırken önce şarjörü çıkartınız, sonra sürgüyü geriye doğru çekerek varsa fişek yatağındaki fişeği dışarıya atınız, bütün bunlardan sonra fişek yatağında fişek kalıp kalmadığını bir kere de göz ile kontrol ediniz.

· Atış poligonlarında ve açık sahalarda atış talimatı verilirken, tabancaların kontrol için hazırlanması emri verilinceye adar, tabancalar kılıf içerisinde muhafaza edilmelidir.

· Toplu tabancaları, horoz kurulu vaziyette kesinlikle kılıfa koymayınız. Bu kural, emniyete alınmadıkça otomatik tabancalar içinde aynen tatbik edilmelidir.

· Fişek ateş almadığında, silahı söküp nedenini araştırmadan önce silahın namlusu hedefe doğru olarak 15-30 saniye kadar beklenmeli ve daha sonra müdahale yapılmalıdır. Fişeğin geç ateşlenmesi durumu söz konusu olabilir.

· Hiçbir silahı namlusundan tutarak çekip almayınız. Silah başkalarının kullanabilme ihtimali olan yerlerde bırakılmamalıdır. Büroda veya evde kılıfından çıkarılacak ise mutlaka başkalarının ulaşamayacağı kilitli çekmece gibi özel yerlerde boş olarak saklanmalıdır. Silahın ulu orta bırakılması kazaya sebebiyet verme riskinin yanında çalınma riski de doğurur.

· Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini, özelliklerini çok iyi bilmelidir. Silahı tanımamaktan kaynaklanan kazalara da sıkça rastlanmaktadır.

· Dolu silahla yüksek yerlere tırmanma, yüksekten atlama, koşma gibi durumlar risklidir.

· Silah başka birine verilirken boş olarak verilmelidir. Birisinden silah alırken de boş olup olmadığı öğrenilse bile kontrolü ihmal edilmemelidir.

· Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.

· Silahın namlusu suyun veya karın içerisindeyken ateş edilmemelidir. Namlusu sıcak olan bir silahın fişek yatağında fişek bulundurulmamalıdır.

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMAYI ENGELLEYEN HALLER


SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMAYI ENGELLEYEN HALLER

91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16. MADDESİ GEREĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERE GİREN KİMSELERE HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH VE MERMİLERİ TASIMA YA DA BULUNDURMA İZNİ VERİLMEZ. VERİLMİŞ RUHSATLAR İPTAL EDİLİR.

a. Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar
b.Ruhsatlı silahıyla suç isleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç islenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar
c. Haklarında Türk Ceza Kanununun 119'uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar
d. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla islenen suçlar, resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar
e. Taksirle islenenler hariç değişik zamanlarda islediği ayni veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar
f. Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar
g. Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler
i. Kanunun 4'üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç isleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar
j. Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri
k. Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar
l. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar
m. Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50' inci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16'nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15'nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12'nci maddesi uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2'inci maddesi gereğince emekli edilenler.
n. Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar
o. Akil hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar
p. 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar
r. 21 yasini bitirmemiş olanlar

VİZE İÇİN GEREKLİ BELGELER


İşverenler

Şirket antetli kâğıdına ilgili makama hitaben vize istemini belirten dilekçe. Sizinle beraber seyahat edecek eş, çocuk, akraba var ise masraflarının tarafınızdan karşılandığını belirtmelisiniz. Şirket çalışanları; şirket yetkilileri tarafından imzalı, kaşeli şirketteki görevi belirten ve izinli olduğuna dair yazı.
Şirket imza sirküleri (süresi geçmemiş)
İlgili kurumdan yeni tarihli ve orijinal faaliyet belgesi (faaliyet belgesi 3 ay geçerlidir)
İlgili yıla ait vergi levhası
Şirket sicil gazetesi(kuruluş ve son değişiklikleri içeren)
Şahsa veya şirkete ait son altı aylık hareketleri içeren ve güncel banka hesap cüzdanı orijinali, tapu, arca ruhsatı kira kontratı vs.
2 adet fotoğraf (arka fon beyaz yeni çekilmiş)
İş amaçlı seyahatlerde karşı şirketten davet mektubu gerekir.
Evlenme cüzdanı fotokopisi
Sigortalı Çalışanlar
Yukarıda belirtilen 1-2-3-4-5-6-7-8- 9 maddelere ek olarak:
SSK işe giriş bildirgesi
Son 4 aya ait maaş bordrosu ( şirket tarafından kaşeli imzalı )
Son dört aylık prim ödemelerinizi içeren prim bildirgeleri
Emekliler

Dilekçe (dilekçede ikamet edilen adres ve telefon belirtilmeli)
Emekli cüzdanı fotokopisi
Güncelleştirilmiş emekli maaş cüzdan fotokopisi
Gelir beyan eden belgelerin fotokopileri (son altı aylık hareketleri içeren ve güncel banka hesap cüzdanı orijinali, tapu, araç ruhsatı, kredi kartı fotokopileri)
2 adet fotoğraf yeni çekilmiş arka fon beyaz
Evlenme cüzdanı fotokopisi
Öğrenciler

Öğrenci belgesi (kimlik veya paso kabul edilmez)
Masraflarını karşılayacak kişiye ait evraklar (yukarıda belirtilen meslek gruplarından hangisi ile meşgul olunuyorsa o meslek gurubuna ait evraklar.)
18 yaşından küçük olup yalnız seyahat edenler için anne ve babadan muvafakatname. Ebeveynlerden yalnız biri ile seyahat ediyorsa diğerinden muvafakat gereklidir.
Dilekçe ( masraflarını karşılayacak kişiden masrafların karşılanacağına dair)
2 adet fotoğraf(arka fon beyaz)
Doktorlar

Çalıştığınız hastahaneden yazı izin belgesi ve maaş bordrosu
Özel kliniği olanlardan vergi levhası, tabibler odasından faaliyet belgesi, dilekçe, gelir beyan eden belgelerin fotokopileri, (son altı aylık hareketleri içeren güncel banka hesap cüzdanı orijinali , tapu, araç ruhsatı, k.kartı vs ) evli yolcularımızın evlenme cüzdan fotokopisi
2 adet fotoğraf yeni çekilmiş arka fon beyaz)
Avukatlar

İlgili makama hitaben vize istemini belirten dilekçe
Vergi levhası (ilgili yıla ait)
Faaliyet belgesi orijinali (barodan alınmış yeni tarihli )
Gelir beyan eden belgeler (son altı aylık hareketleri içeren ve güncel banka hesap cüzdanı orijinali, tapu, araç ruhsatı, k.kartı vs)
2 adet fotoğraf yeni çekilmiş arka fon beyaz
Evli yolcularımızın evlenme cüzdan fotokopisi
Memurlar

Çalıştığınız kurumdan izinli olduğunuzu gösteren yazı
Maaş bordronuz
Vize istemini belirten dilekçe
Gelir beyan eden belgeleriniz (son altı aylık hareketleri içeren ve güncel banka hesap cüzdanı orijinali , tapu,.araç ruhsatı, k.kartı.)
Evli yolcularımızın evlenme cüzdan fotokopisi
2 adet fotoğraf yeni çekilmiş arka fon beyaz
Serbest Çalışanlar

İlgili makama hitaben vize istemini belirtilen dilekçe
Gelir beyan eden belgeleriniz(son altı aylık hareketleri içeren ve güncel banka hesap cüzdanı orijinali, tapu araç ruhsatı k.kartı vs.
2 adet fotoğraf yeni çekilmiş arka fon beyaz

DEFİNE ARAMA RUHSATI


Kültür Bakanlığı'nın 2863 Sayılı Yasa'ya uygun olarak 1984 yılında çıkardığı yönetmeliğe göre, izinli olarak define aranabiliyor. Buna göre, belirli bir yerde define bulunduğundan şüphelenen kişi, en yakın mülki amire(kaymakamlık) define aramak için dilekçeyle müracaat etmeli. Başvurunun yapıldığı kaymakamlık veya valilik, konuyu bölgedeki müzeye intikal ettiriyor ve define aranacak yerin 1/500 ölçekli haritası çıkarılıyor. Ölçeği çıkarılan harita, daha sonra ilgili belediyedeki yetkili kişilerce, il bayındırlık müdürlüğüne onaylatılıyor. Bu arada arazinin çeşitli açılardan çekilmiş fotoğrafları da dosyaya ekleniyor. Define aranacak yerin sahibi gerçek ve tüzel kişiler ise noter onaylı muvafakatname vermeleri, eğer arazi kamu malı ise orman veya milli emlak müdürlüğünden muvafakatname alınması gerekiyor. Dosyanın müze müdürlüğünce de incelenmesinden sonra bir uzman, araziye giderek incelemelerde bulunuyor. Bu arada verilen 'Define Arama Ruhsatı'nın süresi 1 yıldır.
www.pasaportall.blogspot.com 'dan NOT: İzinsiz define aramak, kazı yapmak ve kaçakçılığını yapmak ilgili kanunlarımızla yasaklanmış ve suç sayılmıştır. Toplumumuzda doğruluğu kesin olmayan define hikayelerine rastlamak ve dolandırıcılar tarafından dolandırılmak oldukça sık yaşanılan bir durumdur.Yukarıda belirtilen izinli define arama işlemleri oldukça kolay ve zahmetsiz bir yöntem olmakla birlikte devletimizin ilgili kurumları da gereken yardım ve kolaylığı göstermektedir.Lütfen kanunsuz bir eylem içerisine girip geleceğimizi karartmayalım ve huzurumuzu sağlayan Polis ve Jandarma birimlerimize gerekli her türlü bilgiyi almak için müracatta bulunalım.

EHLİYET SÜRÜCÜ BELGESİ


Yeni Sürücü Belge Müracaatı
İlk Alım

1-Sertifikanın aslı.
2-Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
3-Diploma aslı.
4-Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
5-Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli)
6-Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli)
7-Kan grubu belgesi
8-Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
9-Üç adet fotoğraf
10-Sürücü belgesi ücreti 35 YTL
NOTLAR * Sürücü sertifikaları Kursun bulunduğu mahaldeki tescil kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
* Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.Yabancı Sürücü Belge Tebdili
YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

1-Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
2-Şoförler derneğinden dosya
3-Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ( Yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi. Türk Vatandaşları için İkamet Belgesi)
4-Üç adet fotoğraf
5-Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli)
6-Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
7-Kan grubu belgesi.
8-Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)
9-Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)
10-Sürücü Belgesi ücreti 35 YTL
NOT: Yukarıda yazılı olan belgeleri hazırlamadan önce yabancı sürücü belgenizin tercümesi ile birlikte Trafik Tescil kurumuna müracaat ederek, yabancı sürücü belgenizin değiştirilip değiştirilemeyeceğini öğrenmeniz gerekmektedir.

Zayii Sürücü Belgesi Alımı
KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI

1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (1 Adet.)
3-Soyisim değişikliği olmuş ise mahkeme kararı.
4-Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
5-İki adet fotoğraf
6-45-60 yaş arası 5 yılda bir, 60 yaş üzeri ise 3 yılda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekmektedir.
7-Üzerinde TC numarası nüfus müdürlüğünce yazılmış Nüfus Cüzdanı
8-Sürücü belgesi ücreti. 35 YTLYıpranma ve Kimlik Değişimi
YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ

1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
3-Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi İki adet fotoğraf
4-Eski Sürücü belgesi.
5-Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)
6-45-60 yaş arası 5 yılda bir, 60 yaş üzeri ise 3 yılda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekmektedir.
7-Üzerinde TC numarası nüfus müdürlüğünce yazılmış Nüfus Cüzdanı
8-Sürücü belge ücreti 35 YTL

URL:http://trftescil.iem.gov.tr/

SATIN ALMA VE SATIŞ YAPMA İŞLEMLERİ

PATLAYICI MADDE İŞLEMLERİ;


1- (SATIŞ DEPOSU ) PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENECEK BELGELER (87/12028 Karar Sayılı Tüzük'ün Madde:113)

2- PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENECEK BELGELER. (MADEN SAHASI- TAŞOCAĞI SAHASI V.B. İŞYERLERİ)

3- PROTEKNİK MADDELER SATIN ALMA VE SATIŞ YAPMA İZİN BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENECEK BELGELER (HAVAİ FİŞEK VE DİĞER PATLAYICI MADDELER) (87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün Madde:113)

4- PROTEKNİK MADDE İTHALİNDE İSTENECEK BELGELER

5- SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI SINAVI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

6- SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

7- SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENEN BELGELER (2521 Sayılı Yönetmelik Madde:10)

8- AV MALZEMELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ YAPMA İZİNİ BELGESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER (2512 Sayılı Kanun ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine göre)

9- MERMİ SATIN ALMA VE SATIŞ YAPMA İZİN BELGESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER (2512 Sayılı Kanun ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine göre)

10- PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER VE ŞARTLAR (87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 121.Maddesi ile (Yönetmeliğin Madde:5-6.Maddesi)

11- İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA İTHALİNE İZİN VERİLEN MALZEMELERLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER (Çakı , Bıçak, Dürbün, Teleskop, Zıpkın v.b. )

12- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TRAP SKEET ATIŞ ALANI, TABANCA VE TÜFEK ATIŞ POLİGONU VE TAMİR YERİ AÇMA İZNİ İÇİN İSTENEN BELGELER (91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 60-61-62-63 Maddeleri)


URL:http://ruhsat.iem.gov.tr/pmaddeindex.html

SİLAH RUHSATLARIİLGİLİ KANUNLAR


PASAPORT KANUNU

Kanun Numarası: 5682
Kabul Tarihi: 15/07/1950
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/07/1950
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7564
DEVAMI...... http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/951.html

6136 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN BIÇAK VE DİĞER ALETLER İLE BENZERLERİNDEN BİR SANAT VEYA MESLEĞİN İCRASI İÇİN KULLANILMASI ZORUNLU BULUNANLARIN YAPIM, KULLANIM VE NAKLİNE DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28/04/1982
Resmi Gazete Sayısı: 17678
İçişleri Bakanlığından:
DEVAMI..... http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21554.html


KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

Kanun No: 2863 Kabul Tarihi: 21.7.1983
Resmi GazeteninTarihi: 23.7.1983Sayısı: 18113
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç

Madde 1:
Bu kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.

DEVAMI....http://www.discoverturkey.com/bakanlik/yeni/k-tabiat-koruma/1.html


DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ


Kültür ve Turizm Bakanlığı:Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/01/1984Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18294
DEVAMI.....http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20852.html

İNGİLTERE

İNGİLTERE

Para Birimi : İngiliz Sterlini

Konuşulan Diller : Resmi dil İngilizce'dir; Almanca, Fransızca genelde anlaşılmaktadır.

Uçuş Süresi : 4 saat

Saat Farkı : 2 saat geri


İklim-Sıcaklık : Ülkede nemli deniz iklimi hakimdir. Yazları serin kışları ılık olur. Kışın özellikle kuzeyinde kar yağışı beklenebilir. Yıl boyunca yağmur yağışı görülür. Yağış en çok kasım ayında gerçekleşir. Yaz ortalama sıcaklık: 17 C° / Kışın Ortalama Sıcaklık: 6°

Sağlık : Genel bir sağlık problemi yoktur.

Giyim : Yıl boyunca yağış olduğu için sürekli olarak yağmurluk veya şemsiye bulundurmalısınız. Yazlar ince kışlar ise kalın kıyafetler bulundurmalısınız. Lüks restoranlarda ceket, kravat gerekebilir.

Kraliyetin merkezi:Londra, yüzyıllardır İngiliz Kraliyet ailesine başkentlik yapmış bir şehir olmasından ötürü bugün Kraliyet hazinelerinin en önemlilerine de ev sahipliği yapmaktadır. Kraliçe'nin evi olan Bukingham Sarayı'nın (Ağustos-Ekim ayları arası kısmen ziyarete açık) yanısıra Kraliyet hazinelerinin sergilendiği London Tower, Lady Diana'nın evi Kensington Palace şehrin Kraliyet ile ilgili bir kaç tacından bir kaçı sadece.

Kültür Şehri:Londra dünyanın en önemli sanat eserlerini ve tarih kalınıtlarına evsahipliği yapan bir kültür kenti aynı zamanda. Klasik resimlerin sergilendiği Tate Gallery, bu yıl açılmış olan modern sanat eserlerinin sergilendiği Tate Gallery Of Modern Arts ve National Gallery eşsiz tabloları ile ziyaretçileri büyülerken British Museum Türkiye dahil pek çok ülkeden gelmiş olan tarihi eserleri ile hergün binlerce misafirini büyülemeye devam ediyor.

Sadece bu kadar da değil; Londra New York'tan sonra dünyanınen önemli müzikaller şehri. Cats, Phantom Of The Opera, Chicagove sayıları otuzu aşan, her yaşa (ve İngilizce bilmeyenlere dahi)hitap eden müzikaller Londra'nın geceleirnde bir kültür rüzgarı estiriyor. Ama dikkat; son dakikada bilet bulmak nerdeyse imkansız.

Çağdaş müzikallerin yanı sıra Shakspeare meraklıları için şehrin güney yakasında döneminin en önemli oyunlarının sergilendiği (ve yaz aylarında halen sergilenmekte olduğu) tiyatroya bir gezi ve burda bir tur gerçekleştirmek, arzu ederseniz oyun izlemek mümkün.

Müzeler:Londra, müzeleri ile hem sayıca hem de kalite açısından dünyanın en önde gelen şehirlerinden biri. Kültür müzelerinin yanı sıra canlandırma müzelerini gezerken son derece etkileyici ortamlara girecek ve yeni tecrübeler yaşayacaksınız.

Londra müzeleri denince ilk akla gelen tabii ki canlandırma müzelerinin en ünlüsü Madame Tussaud. Atatürk dahil pek çok ülkenin politikacı ve sanatçılarının mumyasının yer aldığı bu müzeye girişte her zaman uzun kuyruklar oluşur. Oxford Circus metro istasyonundan önceden bilet almak sureti ile kuyrukta beklemekten kurtulabilirsiniz.

Ø Meridyeni: Londra'nın hemen doğu kıyısında yer alan Greenwich'te ise Denizcilik müzesinin yanı sıra Greenwich Rasathane müzesini, sıfır meridyen çizgisini ve bütün bunların içinde yer aldığı yemyeşil Greenwich parkını ziyaret edebilirsiniz. Açık havada Greenwich'e tekne ile yapılacak tam günlük bir ziyaret her Londra gezgininin gerçekleştirmesi gereken bir gezinti. Charing Cross iskelesinden hem gidiş dönüş tekne biletini hemde Greenwich müze biletlerini daha ekonomik olan paket fiyatlarla almanız mümkün.

AMERİKA (A.B.D)

A.B.D

Para Birimi :Amerikan Doları

Konuşulan Diller :Resmi dil İngilizce'dir. İspanyolca'da giderek yaygınlaşmaktadır.

Uçuş Süresi :9 Saat

Saat Farkı :Batısı 7 saat, doğusu 9 saat geri.

İklim-Sıcaklık :Ülkenin kuzey bölümünde dört mevsim görülür. Kışlar bazı bölgelerde oldukça soğuk geçer. Yazlar ise sıcak ve nemlidir. Güneyde ise çöl iklimi hakimdir. Güney bölgesini doğu, merkez ve batı olarak düşünmek lazım. Batı ve Doğuda kışın dahi çok soğuk olmaz, sonbahar günleri zaman, zaman yağmurlu olabilir.

Sağlık : Sağlık problemi yoktur.

Giyim : Kış dönemi ziyaretlerinde mutlaka kalın giysiler bulundurmak lazım. Yazın rahat ve ince kıyafetler tercih edilmeli. Bazı bölgelerde çöl iklimi görülebildiği için akşam ihtiyaç uyabileceğiniz türden sweat-shirt almanızda fayda var.
ÖZGÜRLÜK ABİDESİ : Özgürlük Abidesi New York'un sembolü durumundadır. 1865 yılında Edouard René Lefebvre de Laboulaye ve heykeltraş Frédéric -Auguste Bartholdi bir akşam yemeği partisine gittiler ve Amerika'nın politik özgürlüğünü onurlandırmak amacıyla bir abide yapmaya karar verdiler böylece onu 'Fırsatlar Şehri' ne armağan edebileceklerdi. 21 yıl sonra 28 Ekim 1886 tarihinde 45 m ( 151 fit ) boyundaki Özgürlük Abidesi halka açıldı. New York' a gelip de bu anıtı görmeden gitmek olmaz. Ancak 354 basamak çıkmak zor gelebilir ( Bu 22 ortalama yükseklikte binaya tırmanmakla eşdeğer!! ). Ancak yine de ziyaret etmeye değer bir yapı. Fakat ziyaret için kalabalık vakitler yerine nispeten sakin zamanları seçmek yararlı olabilir.

EMPIRE STATE BİNASI : New York'un gökyüzüne uzanan bu eşsiz yapısı sadece 410 gün içinde inşa edilmiştir ( hem de dünya ekonomik bunalımı sırasında ) .5th Avenue ve 34. Cadde'nin orada bulunan bina 102 kattan meydana gelmiştir ve 436 metre boyundadır. Binanın üzerinden geçecek uçaklar için bir anten konulması planlanmıştır ancak Hindenberg faciası bu planın hayata geçirilmesine engel olmuştur. 1945 Temmuzu'nda ( sisli bir gün ) B25 tipi bir uçak 79. kat civarında binaya çarpmıştır ve olay 14 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Ancak bina hala popülaritesini korumaktadır.Binanın 102. katından şehri izlemek hoş olabilir.

CENTRAL PARK : Empire State Binası'nın en üst katından etrafınıza bakınca Central Park'ın ne kadar muhteşem göründüğüne tanık olacaksınız. Central Park şehrin trafiğinden, gürültüsünden kaçmak için iyi bir yerdir. Central Park 1873 yılında yapıldığında şehrin stresinden kaçan insanların uğrak yeriydi. Bununla beraber bugün orada koşu yapanlara, kaykayla kayanlara ve de müzisyenlere rastlayabilirsiniz. Daha sakin yerler arıyorsanız 72. Cadde civarında uygun yerler bulabilirsiniz. Parkta küçük bir hayvanat bahçesi ile birlikte spor yapabileceğiniz ( baseball, frizbi, buz pateni gibi )

TIMES SQUARE : Times Square New York'un ışıltılı yerlerinden biridir. Ancak 1960 'larda sinema salonlarının adult eğlence yerlerine dönüşmesi ve buranın renkli, çılgın, tehlikeli insanların mekanı haline gelmesiyle önemini kaybetmeye başlamıştı. Ancak izleyen yıllardaki büyük bir temizlik operasyonuyla bugünkü popüler haline geldi. Her yıl başı gecesinde buraya bir milyona yakın insan One Times Square'in çatısından konfeti atılışını izlemek için gelir. 90 saniyelik bir gösteri ve ardından insanlar gecenin kalanında ne yapacaklarını düşünürler.

METROPOLITAN SANAT MÜZESİ ( THE MET ) : New York'un yukarı kuzey kısmı adeta bir kültür merkezi işlevi görür. 5th Avenue ve 57. Cadde müzelerin bol olduğu yerlerdendir. Bunların en ünlüsü ve de en büyüğü Metropolitan Sanat Müzesi'dir. Müzeye turistlerin yoğun ilgisi vardır. Üç milyonluk obje koleksiyonuyla -mısır mumyalarından , baseball kartlarına- müze ilk uğranılması gereken yerlerden.

MODERN SANAT MÜZESİ ( MOMA ) : New York'un en büyük müzelerinden biridir ve mimari yapısıyla da dikkati çeker. Her yıl özel koleksiyonların sergilendiği bir yerdir. Müze MOMA ( Museum of Modern Art ) olarak da bilinir. Müzede kendi koleksiyonları dışında Picasso'nun 'Les Demoiselles d'Avignon' , Van Gogh'un 'Starry Night', Claude Monet 'nin 'Water Lilies' ve Piet Mondrian'ın 'Broadway Boogie-Woogie' adlı eserleri de sergilenir.Müze ayrıca ilginç fotoğraf koleksiyonları ve hoş hediyelik eşya mağazasıyla gezilmesi gereken yerlerin başında.

DİĞER MÜZELER : Frank Lloyd Wright tarafından dizayn edilen Solomon R Guggenheim Müzesi spiral geometrik yapısıyla dikkate değer bir yer.Whitney Museum of American Art da modern sanatın örneklerini içinde barındırır. Amerikan Doğal Sanatlar Müzesi de dinazor koleksiyonu ve 30 milyona yaklaşan objeleriyle dikkati çeker. Televizyon&Radyo Müzesi de yağmurdan kaçanlar ya da yürümekten yorulanlar için iyi bir durak. Müzede 75.000 televizyon ve radyo yanına müzedeki 90 konsolun herhangi birinden ulaşabilirsiniz.

SOHO : SoHo ( South of Houston = Houston'ın güneyi ) sanat galerilerinin, giyim mağazalarının ve de butiklerin yoğunlaştığı bir yerdir. Kendi sınıfında dünyadaki sayılı örneklerinden olan binalarıyla dikkati çeker. Ayrıca bölgedeki mağazaları dolaşmakta hoş olabilir.

TRIBECA : Tribeca SoHo kadar turistler açısından dikkate değer bulunmasa da adının açılımı SoHo'dan daha hoştur : Tribeca =TRIangle BElow Canal ( kanalın altındaki üçgen ).Tribeca eski depoları, apartmanları, hoş manzaralı restoranları, barları ve Robert De Niro'nun sahibi olduğu Tribeca Film Prodüksiyon Şirketi ile hoş bir yerdir. Burada bir lokal barda oturmuş içkinizi yudumlarken ünlü bir yıldızı görmeniz olağan şeylerdendir.Bu gibi yönleriyle Tribeca görülmeye değer bir yer.

GREENWICH VILLAGE : The Village ( New Yorklular ona böyle derler. ) şehrin en popüler yerlerinden biridir. Bölge radikalliğin ve yabancılığın sembolü durumundadır. 1900'lerin başlarında artistler ve yazarlar buraya yerleşmeye başladı, onları 'Blue Note' ve 'Village Vanguard' gibi ünlü kulüplerde çalan caz müzisyenleri izledi. 1940'larda burası gaylerin toplandığı bir yer konumundaydı, 1960'larda ise hippilerin. Bu şekilde el değiştiren yer aslında birçok ünlü kişiyi içinde barındırmıştı. Jimi Hendrix burada yaşamıştı ve Rolling Stones burada kayıt yapmıştı. Ve söylenenlere göre Bob Dylan ilk esrarlı sigarasını burada yakmıştı. The Village bu özellikleriyle tarihi bir yer niteliğindedir.Kafeleri, dükkanları, gay barları ve de kalabalık Washington Square Parkı ile ziyaret edilmesi gereken yerlerden.

YURTDIŞINDAKİ BÜYÜKELÇİLİKLERİMİZAFGANİSTAN KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ SHAH MAHMOUD GHAZI KHAN STREET NO: 13 KABUL- AFGHANISTAN Telefon: Santral: (00 93 20) 210 15 81 - 210 32 53 Uydu Tel: (00 873 763 083 169)Faks : 00 93 20 21 01 579 Uydu Faks: (00 873 763 083 171)

ALMANYA BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ RUNGE STRASSE 9, 10179 BERLIN Telefon: (00 49 30) 275 850Faks : 00 49 30 275 90 915

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ WAŞİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ2525 MASSACHUSETTS AVENUE, N.W WASHINGTON, D.C. 20008Telefon: 00 1 202 612 67 00 (9 HAT) 00 1 202 612 67 01Faks : 00 1 202 612 67 44
ARJANTİN BUENOS AİRES BÜYÜKELÇİLİĞİ11 DE SEPTIEMBRE 1382 1426 CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
Telefon: 00 54 11 47 85 72 03 00 54 11 47 88 32 39 00 54 11 47 88 51 06 Faks : 00 54 11 47 84 91 79

ARNAVUTLUK TİRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ AMBASADA TURKE, RRUGA E ELBASANİT NO:65 TIRANA- ARNAVUTLUK ALBANIA Telefon: 00 355 4 380 350 00 355 4 380 351 00 355 4 380 352 00 355 4 380 353Faks : 00 355 4 347 767

AVUSTRALYA CANBERRA BÜYÜKELÇİLİĞİ6 MOONAH PLACE, YARRALUMLA, A.C.T. 2600
AUSTRALIA Telefon: 00 61 2 62 34 00 00Faks : 00 61 2 62 73 44 02

AVUSTURYA VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ PRINZ EUGEN STR. 40 1040 WIEN AUSTRIATelefon: 00 43 1 505 73 38 - 505 40 81 00 43 1 505 04 27- 504 12 85Faks : 00 43 1 505 36 60

AZERBAYCAN BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ SAMED VURGUN KÜÇESİ 94, BAKÜ-AZERBAYCANTelefon: SANTRAL: 00 994 12 444 73 20 444 73 29 444 73 28Faks : 00 994 12 444 73 55

BAHREYN MANAMA BÜYÜKELÇİLİĞİ SUHAIL CENTER, Bldg. 81. Rd. 1702 DIPLOMATIC AREA, 317 MANAMA/BAHREYNTelefon: 00 973 17 533 448Faks : 00 973 17 536 557

BANGLADEŞ DAKKA BÜYÜKELÇİLİĞİ TURKISH EMBASSY House No:14A,Road No:62 Gulshan2 1212Dhaka/BANGLADESHTelefon: 00 880 2 882 21 98-882 35 36 00 880 2 881 32 97Faks : 00 880 2 882 38 73

BELÇİKA BRÜKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ4,RUE MONTOYER 1000 BRUXELLES BELGIQUE Telefon: 00 32 2 513 40 95 - 506 11 20 00 32 2 513 61 42 - 513 94 53 00 32 2 513 85 50 + Dahili 00 32 2 514 46 58 BAB DT.'ne aitFaks : 00 32 2 514 07 48 00 32 2 514 44 13 (BAB DT.)

BEYAZ RUSYA MİNSK BÜYÜKELÇİLİĞİ ULITSA VOLADARSKOVA, 6 220050 MINSK, BELARUSTelefon: 00 375 17 227 13 83 - 227 14 08Faks : 00 375 17 227 27 46 - 222 27 22

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ABU DHABİ BÜYÜKELÇİLİĞİ TURKISH EMBASSY AL ROWDAH AREA 26 th STREET VİLLA NO: 440 ABU DHABİ Posta Adresi: P.O.Box: 3204 Abu Dhabi-UAETelefon: 00 971 2 445 48 64 - 445 48 65 Büyükelçi Sekreteri: 00 971 2 445 33 30Faks : 00 971 2 445 25 22 - 445 25 85

BOSNA-HERSEK SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 5 71000 SARAJEVO BOSNIA-HERCEGOVINATelefon: 00 387 33 445 260 00 387 33 225 334 00 387 33 443 190Faks : 00 387 33 267 261
BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİ SES AV.DAS NAÇOES LOTE 23 Q.805 70.452-900 BRASILIA/BRASILTelefon: Santral: 00 55 61 3242 18 50- 00 55 61 3244 48 40 00 55 61 3443 81 20 Faks : 00 55 61 3242 14 48
BULGARİSTAN SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ BOULEVARD VASSIL LEVSKI NO:80 1000 SOFIA REPUBLIC OF
BULGARIA Telefon: 00 359 2 935 55 00 Faks : 00 359 2 981 93 58

ÇEK CUMHURİYETİ PRAG BÜYÜKELÇİLİĞİ NA ORECHOVCE 69 162 00 PRAHA 6 CZECH REPUBLICTelefon: 00 420 224 311 402 - 224 311 403 Faks : 00 420 224 311 279
CEZAYİR BÜYÜKELÇİLİĞİ21, VILLA DAR EL-OUARD CHEMIN DE LA ROCHELLE BOULEVARD COLONEL BOUGARA ALGER-16000/ ALGERIETelefon: 00 213 21 23 00 04 00 213 21 23 00 60 00 213-21 23 00 98 Faks : 00 213-21 23 01 12
ÇİN PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ SAN LI TUN DONG 5 5 JIE HAO 100600 BEIJING/ PRC Telefon: SANTRAL 00 86 10 6532 17 15Faks : 00 86 10 6532 54 80

DANİMARKA KOPENHAG BÜYÜKELÇİLİĞİ ROSBAEKSVEJ 15 2100 KOBENHAVN O DANMARKTelefon: 00 45 39 20 27 88 (Santral)Faks : 00 45 39 20 51 66 00 45 39 27 70 13

ENDONEZYA CAKARTA BÜYÜKELÇİLİĞİ JI. HR RASUNA SAID KAV.1 KUNINGAN JAKARTA 12950
INDONESIATelefon: 00 62 21 525 62 50 00 62 21 526 41 43 Faks : 00 62 21 522 60 56

ESTONYA TALLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ NARVA MNT.30 10152 TALLIN ESTONIA Telefon: 00 372 627 28 80 (5 hat) Faks : 00 372 627 28 85

ETYOPYA ADDİS ABABA BÜYÜKELÇİLİĞİ TURKISH EMBASSY P.O. BOX 1506 ADDİS ABABA ETHIOPIATelefon: 00 251 11 661 23 21 00 251 11 661 31 61Faks : 00 251 11 661 16 88 00 871 762 632 037 (uydu)

FAS RABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ7, AVENUE ABDELKRIM BENJELLOUN RABAT MAROCTelefon: 00 212 37 66 15 22 00 212 37 66 15 44Faks : 00 212 37 66 04 76

FİLİPİNLER MANİLA BÜYÜKELÇİLİĞİ2268 PARAISO STREET DAS MARINAS VILLAGE 1222 MAKATI CITY/ METRO MANILA PHILIPPINESTelefon: 00 63 2 843 97 05 00 63 2 843 97 07 00 63 2 887 63 73 00 63 2 888 56 99Faks : 00 63 2 843 97 02
FİNLANDİYA HELSİNKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ PUISTOKATU 1B A3 00140 HELSINKI/ FINLANDTelefon: 00 358 9 681 10 30 Faks : 00 358 9 655 011
FRANSA PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ16 AVENUE DE LAMBALLE 75016 PARIS/ FRANCETelefon: 00 33 1 53 92 71 11 00 33 1 53 92 71 12-13 00 33 1 53 92 71 14(GÜVENLİK) Faks : 00 33 1 45 20 41 91

GÜNEY AFRİKA PRETORIA BÜYÜKELÇİLİĞİ1067 CHURCH STREET 0083 HATFIELD PRETORIA/ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Telefon: 00 27 12 342 60 53 00 27 12 342 60 54 00 27 12 342 60 55 00 27 12 342 60 56 00 27 12 342 60 57Faks : 00 27 12 342 60 52

GÜRCİSTAN TİFLİS BÜYÜKELÇİLİĞİ TURKISH EMBASSY 35, CHAVCHAVADZE AVENUE 0162 TBILISI –GEORGIATelefon: 00 995 32 25 20 72 -73-74-75-76 Faks : 00 995 32 22 06 66

HİNDİSTAN YENİ DELHİ BÜYÜKELÇİLİĞİ50-N, NYAYA MARG, CHANAKYAPURI NEW DELHI- 110021, INDIATelefon: 00 91 11 2688 9053 00 91 11 2688 9054 00 91 11 410 1921 Faks : 00 91 11 26 88 1409

HIRVATİSTAN ZAGREB BÜYÜKELÇİLİĞİ MASARYKOVA 3/2 10000 ZAGREB CROATIATelefon: 00 385 1 485 52 00 (SANTRAL) 00 385 1 485 53 03 (İNTERNET)Faks : 00 385 1 485 56 06 00 385 1 485 58 08

HOLLANDA LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ JAN EVERSTRAAT 15, 2514 BS THE HAGUE- THE NETHERLANDSTelefon: 00 31 70 360 49 12 (telesekreter) 00 31 70 310 13 00 (santral direkt)Faks : 00 31 70 361 79 69

İNGİLTERE LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ43 BELGRAVE SQUARE LONDON SW1X 8PA ENGLANDTelefon: 00 44 20 73 93 02 02(3 HAT) 00 44 20 73 93 92 92 (AKŞAM)Faks : 00 44 20 73 93 00 66 00 44 20 73 93 92 13

IRAK BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ2/8 VEZIRIYE BAĞDAT- IRAKTelefon: 00 964 1 422 00 21 00 964 1 422 00 22 00 964 1 422 00 964 1 422 00 21 00 964 1 422 00 22 00 964 1 422 27 68 00 1 914 822 21 82 00 790 190 24 01Faks : 00 964 1 422 83 53 00 873 762 855 671 (Uydu faks)

İRAN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ FERDOWSI AVE., NO: 337 P.O.BOX: 11365-8758 TEHRANTelefon: 00 98 21 3 311 89 97 - 3 311 52 99 00 98 21 3 311 53 51 - 3 311 12 02 Faks : 00 98 21 3 311 79 28

İRLANDA DUBLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ11 CLYDE ROAD BALLSBRIDGE DUBLIN 4. IRELANDTelefon: Santral: 00 353 1 668 52 40 00 353 1 660 16 23 00 353 1 668 55 11 Faks : 00 353 1 668 50 14

İSPANYA MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ C/RAFAEL CALVO, 18 2A-B 28010 MADRID/ESPANATelefon: 00 34 91 319 80 64 - 00 34 91 319 82 97 - 00 34 91 319 81 11Faks : 00 34 91 308 66 02

İSRAİL TEL- AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ202, HAYARKON STREET, 63405 TEL AVIVISRAELTelefon: 00 972 3 524 11 01 00 972 3 524 12 01 00 972 3 524 13 01Faks : 00 972 3 524 13 90 00 972 3 524 04 99

İSVEÇ STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ DAG HAMMARSKJÖLDS VAG 20 115 27 STOCKHOLM - SWEDEN Telefon: 00 46 8 23 08 40-41-42-43-44-45 Faks : 00 46 8 663 55 14

İSVİÇRE BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ LOMBACHWEG 33 3006 BERNE Telefon: SANTRAL: 00 41 31 359 70 70 Faks : 00 41 31 352 88 19

İTALYA ROMA BÜYÜKELÇİLİĞİ VIA PALESTRO 28, 00185 ROMA ITALIATelefon: 00 39 06 446 99 33 00 39 06 445 941 00 39 06 445 942 00Faks : 00 39 06 494 15 26

JAPONYA TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ2-33-6 JINGUMAE SHIBUYAKU TOKYO 150-0001 JAPANTelefon: 00 81 3 3470 5131/5 00 81 3 3470 5134 (24 saat)Faks : 00 81-3 34 70 51 36 00 81 3 34 70 53 80

KANADA OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ197 WURTEMBURG STEET OTTAWA, ONTARIO K1N 8L9
CANADATelefon: 00 1 613 789 40 44 - 789 34 40Faks : 00 1 613 789 34 42

KATAR DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ AL ISTIQLAL STREET NO:21 DAFNA DOHA-QATAR Telefon: 00 974 495 13 00 (30 Kanal PRI ISDN)Faks : 00 974 495 13 20

KAZAKİSTAN ALMATI BÜYÜKELÇİLİĞİ TOLE BI, 29 480100 ALMATYTelefon: 00 7727 278 41 65 Faks : 00 7727 278 41 68

KENYA NAİROBİ BÜYÜKELÇİLİĞİ GIGIRI ROAD, OFF LIMURU ROAD P.O.BOX: 64748 NAIROBI-KENYATelefon: 00 254 20 712 25 62 00 254 20 712 04 04Faks : 00 254 20 712 27 78

KIRGIZİSTAN BİŞKEK BÜYÜKELÇİLİĞİ MOSKOVSKAYA 89, 720040 BIŞKEK/KIRGIZISTANTelefon: 00 996 312 62 23 54 - 62 03 78Faks : 00 996 312 66 05 19 - 66 14 58

KORE SEUL BÜYÜKELÇİLİĞİ4 TH FLOOR VIVIEN BLD. 4-52 SOBINGO DONG YONGSAN KU, SEOUL 140-240 REPUBLIC OF KOREATelefon: 00 82 2 794 02 55 00 82 2 794 37 78 Faks : 00 82 2 797 85 46

KÜBA HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ 5 TA AVENIDA NO: 3805 ENTRE 36 Y 40, MIRAMAR, CIUDAD HAVANA CUBATelefon: 00 53-7 204 22 37-204 29 33 00 53-7 204 12 04-204 12 05 Faks : 00 53-7 204 28 99

KUVEYT KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ AL DAIYAH, EMBASSIES AREA PLOT NO: 16 YEMEN STREET
KUWAITTelefon: 00 965 253 14 66 - 253 17 85 00 965 256 40 29Faks : 00 965 256 06 53 - 256 04 03

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ LEFKOŞE BÜYÜKELÇİLİĞİ BEDRETTİN DEMİREL CAD. LEFKOŞA-K.K.T.C MERSİN- 10 TÜRKİYETelefon: SANTRAL: 00 90 392 227 23 14 227 23 16 227 24 15 228 34 15 228 34 37 228 35 63Faks : 00 90 392 228 22 09 228 51 18

LETONYA RİGA BÜYÜKELÇİLİĞİ EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY BLAUMANA IELA, 5A RIGA, LV-1011 LATVIATelefon: 00 371 782 16 00Faks : 00 371 732 03 34

LİBYA TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİ SHARA ZAVIA DAHMANI P.K.947 TRIPOLI LIBYATelefon: 00 218-21 340 11 40 - 340 11 43 00 218-21 340 11 44 Faks : 00 218-21 340 11 46

MACARİSTAN BUDAPEŞTE BÜYÜKELÇİLİĞİ ANDRASSY UT. 123 1062 BUDAPEST/HUNGARYTelefon: 00 36-1 344 50 25 (5 hat) Faks : 00 36-1 344 51 43 (Dahili 119 mesai saatleri içinde)

MALEZYA KUALA LUMPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ118,JLAN U-THANT 55000 KUALA LUMPUR MALAYSIA Telefon: 00 60-3 42 57 22 25 42 57 22 26 42 57 21 19 Faks : 00 60-3 42 57 22 27

MEKSİKA MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ MONTE LIBANO 885 (LOMAS DE CHAPULTEPEC) DELEGACION MIGUEL HIDALGO 11000 MEXICO, D.F.Telefon: 00(52-55) 52 02 36 82 52 82 54 46 52 82 42 77 52 82 50 43 Faks : 00 52-55 52 82 48 94

MISIR KAHİRE BÜYÜKELÇİLİĞİ25, EL-FALAKI STR. BAB EL-LOUK/CAIRO- EGYPTTelefon: 00 20-2 279 78 400 Operatör: 00 20-2 279 78 410 Faks : 00 20-2 279 58 110 00 20-2 795 46 00 (Konsolosluk)

MOLDOVA KİŞİNEV BÜYÜKELÇİLİĞİ STRADA VALERIU CUPLEA 60 CHISINAU/MOLDOVATelefon: 00 373-22 509 100 Faks : 00 373-22 225528

NORVEÇ OSLO BÜYÜKELÇİLİĞİ HALVDAN SVARTES GATE 5, N-0244 OSLO NORWAYTelefon: 00 47 22 12 87 50 (10 hat)Faks : 00 47 22 55 62 63

ÖZBEKİSTAN TAŞKENT BÜYÜKELÇİLİĞİ AKADEMIK YAHYA GULAMOV KUCHESI NO: 87 TASHKENT REPUBLIC OF ÖZBEKISTANTelefon: 00 998-71 113 03 00Faks : 00 998-71 113 03 33

PAKİSTAN İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİ STREET 1, DIPLOMATIC ENCLAVE, ISLAMABAD/PAKISTANTelefon: 00 92 51 - 208 88 00Faks : 00 92 51 - 208 88 88

POLONYA VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ UL. MALCZEWSKIEGO 32 02-622 WARSZAWA POLANDTelefon: 00 48-22 646 43 21-25Faks : 00 48-22 646 37 57

PORTEKİZ LİZBON BÜYÜKELÇİLİĞİ AVENIDA DAS DESCOBERTAS, 22 1400-092 LISBOA PORTUGALTelefon: 00 351-21 300 31 10Faks : 00 351-21 301 79 34

ROMANYA BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ CALEA DOROBANTILOR 72, SECTOR 1 BUCHAREST- ROMANIATelefon: 00 40-21 206 37 00-04 (5 HAT) Faks : 00 40-21 206 37 37

RUSYA MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ7.ROSTOVSKIY REPEULOK 12 MOSCOW/RUSSIATelefon: 00 7-495 956 55 95 (4 hat)Faks : 00 7-495 956 55 97

SİNGAPUR SİNGAPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ2 SHENTON WAY NO: 10-03 SGX CENTRE TOWER1 SINGAPORE 068804 Telefon: (65) 65 33 33 90 - 65 33 33 91 Faks : (65) 65 33 33 60

SLOVAKYA BRATİSLAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ HOLUBYHO 11, 811 03 BRATISLAVATelefon: 00 421 2 5949 0900 00 421 2 5441 5504 00 421 2 5441 5606 00 421 2 5441 8580 Faks : 00 421-2 5441 3145 00 421 2 5949 0933

SLOVENYA LJUBLJANA BÜYÜKELÇİLİĞİ LIVARSKA 4 1000 LJUBLJANA REPUBLIC OF SLOVENIATelefon: 00 386-1 236 41 50 00 386-1 236 41 51 Faks : 00 386-1 436 52 40

SURİYE ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ CHARE ZIAD BEN ABI SOUFIAN 56-58 B.P. 3738 DAMASCUS-SYRIATelefon: 00 963-11 335 01 930 00 963-11 335 01 940Faks : 00 963-11 333 92 43

SUUDİ ARABİSTAN RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ P.O.BOX: 94390, RIYADH, 11693 SAUDI ARABIATelefon: 00 966-1 482 01 01 Faks : 00 966-1 488 78 23

TACİKİSTAN DUŞANBE BÜYÜKELÇİLİĞİ RUDAKI CADDESİ 15 DUŞANBETelefon: 00 992-37 221 14 85 - 221 22 08 00 992-37 221 00 36 UYDU:Big Dish 00873762854778/79Faks : 00 992-37 251 00 12

TAYLAND BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ61/1 SOI CHATSAN, SUTHISARN ROAD, HUAYKWANG, BANGKOK, 10310 THAILANDTelefon: 00 66-2 274 72 62-63Faks : 00 66-2 274 72 61

TUNUS BÜYÜKELÇİLİĞİLOT No:4, Av. Hedi KARRAY Centre Urbain Nord B.P.134-1082 TUNIS/TUNISIETelefon: 00 216-71 750 668-767 318 00 216-71 767 963-766 049Faks : 00 216-71 767 045
TÜRKMENİSTAN AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ SHEVCHENKO STR.9 ASHGABAT- TURKMENISTANTelefon: 00 993-12 35 41 18-35 34 67 Faks : 00 993-12 39 19 14

ÜRDÜN AMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ ABBAS MAHMOUD AL-AQQAD ST.31 P.O.BOX 2062 JABAL AMMAN 11181 AMMAN-JORDANTelefon: 00 962-6 464 12 51- 52 Faks : 00 962-6 461 23 53

VENEZUELLA KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ CALLE KEMAL ATATÜRK NO: 6 QUINTA TURQUESA VALLE ARRIBA CARACAS VENEZUELATelefon: 00 58-2 12 991 00 75 12 993 92 02Faks : 00 58-2 12 992 04 42

YEMEN SANA BÜYÜKELÇİLİĞİ FAJJ ATTAN ENCLAVE, BEHIND HOTEL HADDA BEST WESTERN P.O.BOX:18371 SAN'A REPUBLIC OF YEMENTelefon: 00 967-1 430480/ 430481/ 430482/430483 Faks : 00 967-1 430484

YUNANİSTAN ATİNA BÜYÜKELÇİLİĞİ VASSILEOS GHEORGIOU B'8 10674 ATHENS, GREECETelefon: 00 30 210 726 30 00 Faks : 00 30 210 722 95 97

***---SAYIN ZİYARETÇİLERİMİZ! P A S A P O R T A L L LİNK SEKMELERİNDE YER ALMAK İSTİYORSANIZ İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN İRTİBATA GEÇİNİZ.---*** HER TÜRLÜ DUYURU VE İLANINIZI VEREBİLİRSİNİZ.AYRINTILAR KISAYOL BAŞLIĞINDAKİ "REKLAM SATIN AL" SEKMESİNDEDİR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.